"خط ۵۷ مسیری است بین انقلاب اسلامی ایران تا انقلاب اسلامی جهان"

پیگیری اهداف گفتمان انقلاب اسلامی دغدغه‌مان است.